مطالب حاوی کلمه کلیدی حجاب:

حجاب اجباری

پنج‌شنبه، 14 تیر 97
همیشه وقتی حرف از حجاب می‌شه، اکثرا معتقدیم اجباری کردن این موضوع یه کار احمقانست. مردم حق دارن برای خودشون و نوع لباسشون تصمیم بگیرن. اگر این وسط