مطالب حاوی کلمه کلیدی کامبیز:

آخر هفته

چهارشنبه، 23 دی 94
در سه‌شنبه آخر ماه شهریور سال 1389، در حالی که جواب آزمایش خونم را در دستم گرفته بودم داشتم با دکتر جر و بحث می‌کردم. دکترم از نتیجه آزمایش تشخیص د